Конкурс на зайняття вакантної посади керівника КНП «Буська ЦРЛ»

Конкурс на зайняття вакантної посади керівникаКНП «Буська ЦРЛ»

ОГОЛОШЕННЯ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника КНП «Буська ЦРЛ»

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства Буської районної ради «Буська центральна районна лікарня».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Буської районної ради від 11.04.2019 №494 «Про стан реформування галузі  охорони здоров’я Буського району», розпорядження голови Буської районної  ради від 30.07.2019 № 26 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства Буської районної ради «Буська центральна районна лікарня».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Буської районної ради «Буська центральна районна лікарня».

Скорочене найменування українською мовою: КНП «Буська ЦРЛ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 80500, Львівська область, місто Буськ, вулиця Львівська, 77.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство Буської районної ради «Буська центральна районна лікарня» (далі – Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги.

Основною метою  діяльності Підприємства є надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Буського району Львівської області, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами,забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством,  а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров′я.

Статут комунального некомерційного підприємства Буської районної ради «Буська центральна районна лікарня» затверджено рішенням Буськоїрайонної ради від 19.07.2018 № 399. Ознайомитися із Статутом, можна за посиланням:http://www.busk-rada.gov.ua/rishennya/rishennya7-27/091.doc

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 02.08.2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 30.08.2019 року, 17 год. 30хв. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 80500, м. Буськ, вул. Львівська, 2 (приймальна голови Буськоїрайонної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (03264) 2-13-64,     е-mаіl: radabusk@ukr.net

(тема: Конкурс керівникаКНП «Буська ЦРЛ»).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;
 • копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 к.д. з моменту видачі);
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами Ф 140/о та Ф 122-2/ о(чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування підприємства;
 • заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.

Дата проведення конкурсу:

05.09.2019року о 09.30 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

06.09.2019 року о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Буська районна рада, мала сесійна зала, 3-й поверх.   80500, м. Буськ, вул. Львівська,2.

Comments

comments

Залишити коментар

Останні Статті

Архів пошуку

Пошук за датою
Пошук у категорії
Пошук у Google

Сайт створено by Yarema Yevgen Інформація «Буського радіо» є інтелектуальною власністю «Редакції Буського районного радіомовлення» За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «Буського радіо» гіперпосилання на сайт «Буського радіо» – www.buskeradio.in.ua –є обов'язковим За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець НАША ЕЛЕКТРОННА СКРИНЬКА BUSKERADIO@I.UA.

Top