У Буському районі прокуратура перевірить діяльність «Львівоблрибкомбінату», щодо внесення самовільних змін напрямку русла-течії річки Гологірки

У Буському районі прокуратура перевірить діяльність «Львівоблрибкомбінату», щодо внесення самовільних змін напрямку русла-течії річки Гологірки

До Буської районної ради надійшло звернення за підписом начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області М. М. Маланича щодо виявлених порушень на території Буського району Львівської області. Зокрема Державна екологічна інспекція інформує про розгляд колективного звернення жителів смт. Красне, скерованого до розгляду листом Красненської селищної ради щодо проведення перевірки стосовно проведення земляних та будівельних робіт ПрАТ «Львівоблрибкомбінат» на території Буського району, пов’язаних  із забором води та використанням ставка для рибогосподарських потреб біля с. Острів.

На підставі звернень працівники Держекоінспекції 26.05.2017р. згідно скерування №288 здійснили виїзд на проведення позапланової перевірки ПрАТ «Львівоблрибкомбінат» за адресою місцезнаходження суб’єкта господарювання. Однак ПрАТ «Львівоблрибкомбінат» відмовилось допустити працівників Держекоінспекції до проведення вищезазначеної перевірки, про що складено відповідний акт. Проте з наявних матеріалів Держекоінспекція інформує, що ставок, площа якого 120 га. знаходиться на території Красненської, Куткірської та Буської місцевих рад в користуванні ПрАТ «Львівоблрибкомбінат» без належно оформлених документів. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки не переоформлено в установленому законодавством порядку, чим порушено ст..ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

При розгляді правовстановлюючих документів встановлено, що державні акти на право постійного користування землею Серія ІІ-ЛВ №004504/120 та Серія ІІ-ЛВ №004503/119, зареєстровані 30.12.2001 року, що згідно з календарем було вихідним днем – неділя і фактично в природі не могло відбуватись, у зв’язку із чим наявні можливі порушення при здійсненні реєстрації документів, що посвідчують право на землю.

Згідно паспорта ставка №42 від 12.08.2010р., ставок розташований біля смт. Красне, с. Куткір та території Буської міської ради в басейні річки Західний Буг, джерелом живлення якого є р. Гологірка. У п.п. 2 пункту 10 паспорта ставка зазначено, що підпірна споруда зруйнована.

Згідно схеми розташування ставка, наданої Держекоінспекції Львівським облводресурсами, підпірна споруда була розташована неподалік с. Острів Буського району, від якої йшло розгалуження – водо напускний канал, що веде до вищевказаного ставка, а саме до водонапускної споруди №2

Таким чином, згідно наданих Держекоінспекції матеріалів встановлено, що станом на 2010 рік підпірна споруда була зруйнована та забір води через водонапускний канал у ставок відбувався природним шляхом (за відсутності гідротехнічної споруди). Відповідно виявлено, що невстановленими особами не санкціоновано проведено ряд земляних та будівельних робіт на земельній ділянці русла річки Гологірка та в її прибережній смузі, а саме поперек русла річки збудовано бетонну споруду прямокутної форми довжиною 6,2м., шириною 1.45м., та вище від гідроспоруди на відстані 10м. русло річки засипано, в результаті чого змінено напрямок русла – течії річки в водонапускний канал. В наслідок цього, як зазначає Держекоінспекція, забір води у ставок через водонапускний канал ПрАТ  «ВАТ» «Львівоблрибкомбінат» здійснюється постійно та у необмеженій кількості., а з водонапускного каналу з допомогою самовільно збудованої гідроспоруди  регулюється та подається вода у річку нижче по течії, внаслідок чого здійснено підняття води у річці (вище бетонної споруди) та знижено рівень води у річці далі по течії (нижче бетонної споруди). Тобто внаслідок встановлення даної споруди вода проходить у русло річки Гологірки виключно через дану споруду, в результаті чого збільшено швидкість течії, проходить розмивання лівого берега річки Гологірка, та замулення річки нижче даної споруди.

  Крім цього, самовільне встановлення цієї споруди практично унеможливило попадання через дану споруду та відповідно з однієї частини річки в іншу водних живих ресурсів (риби).

Згідно державних актів на право постійного користування землею та договору оренди землі, земельна ділянка на якій знаходиться водонапускна канава та самостійно збудована підпірна споруда не входить до складу земель, що передані в користування ВАТ «Львівоблрибкомбінат», а перебувають на землях запасу Куткірської сільської ради, яка в свою чергу ніяких робіт там не погоджувала.

Тобто і водонапускна канава, і самовільно збудована підпірна споруда використовуються самовільно (без жодних на те документів) вищезгаданим підприємством, чим порушено ст..ст. 125,126 Земельного кодексу України та передбачена відповідальність відповідно до ст.. 53-1КУпАП та ст.. 197 Кримінального кодексу України.

   Держекоінспекція наголошує, що оскільки вода з річки попадає у водонапускний канал природнім шляхом, визначити кількість (об’єм) забору води (водокористування) неможливо, в тому числі у зв’язку із відсутності вимірювальної апаратури.

Попередньо ПАТ «Львівоблрибкомбінат» було видано дозвіл на спец водокористування №Укр-190 ДСП – 14Лв.ГДС від 30.04.2014р. із терміном дії до 30.94.2017р. За даними Держекоінспекції дозвіл на спец водокористування не продовжений.

Як зазначає Держекоінспекція, наповнення ставка площею 120га передбачено згідно умов дозволу протягом березня місяця. Після забору води шандори на водонапусках закриваються, однак як з’ясовано, забір води продовжується, в тому числі за відсутності дозволу на спец водокористування.

Відповідно до ст.. 44 Водного кодексу України водокористувачі зобов’язані:

1) економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;

2) використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;

3) дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

4) використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

5) не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та об’єктам навколишнього природного середовища;

6) утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;

7) здійснювати засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;

8) здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;

9) здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;

10) безперешкодно допускати на свої об’єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

Згідно ст.. 49 ВКУ спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування. У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин.

Відповідно до ст.. 51 ВКУ орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

Згідно ст.. 80 ВКУ з метою охорони водності малих річок забороняється:

1) змінювати рельєф басейну річки;

2) руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

3) випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;

Відповідно до ст.. 82 ВКУ створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, допускається лише з дозволу місцевих рад за погодженням з обласними

Згідно ст.. 96 ВКУ забороняється здійснення проектів господарської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод.

Відповідно до ст.. 98 ВКУ забороняється введення в дію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, комунальних та інших об’єктів, не забезпечених пристроями і очисними спорудами необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливій дії, та необхідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік об’ємів забору і скидання води.

Таким чином самовільний забір води з використанням самовільно збудованих споруд, самовільних земляних робіт та зайняття земельної ділянки здійснюється з порушенням ст..ст. 125, 126 ЗКУ та ст.. ст..22, 44, 48, 49, 76, 78, 80, 82, 86, 96-98 ВКУ, за що передбачена відповідальність згідно ст.. 53-1КУпАП, ст.. 197-1ККУ.

Враховуючи вищевикладене, голова Буської районної ради Богдан глова просить перевірити зазначену інформацію на предмет можливих ознак злочину для встановлення осіб винних у даних порушеннях та притягнути винних до відповідальності. Відповідне звернення надіслано: Прокурору Львівської області Квятківському Ю. В.; Керівнику Радехівської місцевої прокуратури

Процаку Л. Я ; Начальнику УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Галазу Р. І.

Comments

comments

Залишити коментар

Архів пошуку

Пошук за датою
Пошук у категорії
Пошук у Google

Сайт створено by Yarema Yevgen Інформація «Буського радіо» є інтелектуальною власністю «Редакції Буського районного радіомовлення» За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «Буського радіо» гіперпосилання на сайт «Буського радіо» – www.buskeradio.in.ua –є обов'язковим За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець НАША ЕЛЕКТРОННА СКРИНЬКА BUSKERADIO@I.UA.

Top